HardlopenHardlopen
Hardlopen JeugdHardlopen jeugd
Jeu de BoulesJeu de boules
Nordic WalkingNordic walking
Outdoor fitnessOutdoor fitness
Sportief wandelenSportief wandelen
ZaalsportConditiesport

Contact

Commissies

Sportcommissie
Contactpersoon buiten fitness:
Lidwien Peet
t: 06-23308494
e: buitenfitness@osv-onderons.nl

Contactpersoon conditiesport
Voor Oosterbeek
Vacant

Voor Renkum
Yvonne Wijngaard
t: 0317-31 2479
e: conditiesportrenkum@osv-onderons.nl

Contactpersoon hardlopen
Willem de Vos
t: 06-2082 8557
e: hardlopen@osv-onderons.nl

Contactpersoon jeugdhardlopen
Michiel van Druten
t: 026-472 0427
e: jeugdhardlopen@osv-onderons.nl

Contactpersoon jeu de boules
Jaap Roorda
t: 026-334 0292
e: jeudeboules@osv-onderons.nl

Contactpersoon korfbal
Leo Gerritzen
t: 026-333 8078
e: korfbal@osv-onderons.nl

Contactpersoon nordic walking
Miriam Schröder
t: 026-333 7356
e: nordicwalking@osv-onderons.nl

Contactpersoon sportief wandelen
Willemien Eissen
t: 026-334 1187
e: sportiefwandelen@osv-onderons.nl

Contactpersoon walking bootcamp
Gerdine Smit
t: 06-1072 6610
e: ledenadmin@osv-onderons.nl

Redactie de Toorts
e: clubblad@osv-onderons.nl

Vertrouwenspersoon
Miriam Schröder
t: 026-333 7356
e: vertrouwenspersoon@osv-onderons.nl

Webmaster
e: webmaster@osv-onderons.nl

Bestuur

Voorzitter
Henk Roelofs
t:
e: voorzitter@osv-onderons.nl

Secretaris
Gerdine Smit (ad interim)
t: 06-10726610
e: secretaris@osv-onderons.nl

Ledenadministratie
Gerdine Smit
t: 06-10726610
e: ledenadmin@osv-onderons.nl

Penningmeester
Nanne Geuzebroek
t: 026-3515583
e: penningmeester@osv-onderons.nl

Secretariaat postbus 122, 6860 AC
OOSTERBEEK
Clubhuis Sportpark Hartenstein
J.J. Talsmalaan 9, 6862 BZ
OOSTERBEEK
tel. 026-3332279

NB. De telefoon wordt alleen
rond sporttijden opgenomen.

Bankrekening

 - Contributies:        NL65 INGB 0005 5524 88   tnv. OSV Onder Ons Sport

 - Algemene zaken:  NL26 RABO 0355 0221 09  tnv. OSV Onder Ons Vereniging

 

Gedragsregels

Onze vereniging heeft een preventief beleid en hanteert gedragsregels voor begeleiders en toetst daarop.
De trainers die met jeugdige leden werken zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Vertrouwenspersoon

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Miriam Schröder. Binnen de vereniging kennen de meeste leden mij als contactpersoon voor het Nordic Walking.
Het bestuur heeft mij gevraagd om vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag te worden. Daar heb ik mee ingestemd. Hierna leg ik verder uit wat dit inhoud en wat de werkwijze is.

Wat is ongewenst gedrag?
Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst.
Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.
Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Bij Onder Ons kunnen we op een ontspannen manier sporten en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan.
Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat als een grapje begon, vervelend wordt. En dat jij of iemand anders in je omgeving daar onder te lijden heeft. Dan gaat het gedrag over een grens.

Wanneer neem je contact op?
Als je niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost. Je kunt het voorval met mij bespreken. Samen bekijken we op welke manier je klacht het beste afgehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zal ik geen verdere stappen ondernemen.

Hoe neem je contact op?
Je kunt mij bellen of mailen als je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of dat je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.
Telefoon 026 3337356 of mailen: vertrouwenspersoon@osv-onderons.nl