HardlopenHardlopen
Hardlopen JeugdHardlopen jeugd
Jeu de BoulesJeu de boules
Nordic WalkingNordic walking
Outdoor fitnessOutdoor fitness
Sportief wandelenSportief wandelen
ZaalsportConditiesport

Actueel

07-11-2018


Op dinsdag 20 november 2018 is de Algemene Ledenvergadering van de Oosterbeekse Sportvereniging Onder Ons.

Op de agenda staat de behandeling van de jaarverslagen van commissies en het bestuur, de financiële zaken en de bevindingen van de kascommissie, goedkeuring van het gewijzigde huishoudelijk reglement en het informeren over nieuwe beleidsontwikkelingen. Tenslotte is er het aftreden van het bestuurslid Jaap Roorda en de benoeming van leden in de verschillende commissies.

Ik nodig leden, ereleden, ouders van jeugdleden en donateurs uit om deze vergadering bij te wonen.

De vergadering begint om 20 uur in het clubgebouw op het sportpark Hartenstein.

met vriendelijke groet,

Henk Roelofs
voorzitter OSV onder ons

 

~


Clubblad de Toorts

Het Clubblad de Toorts wordt digitaal verzonden. Wil je de Toorts digitaal ontvangen stuur dan een mail naar ledenadmin@osv-onderons.nl.

Agenda

 

Bestuursupdates

Apple gebruikers lees hier alle @OSVbestuur-tweets.