HardlopenHardlopen
Hardlopen JeugdHardlopen jeugd
Jeu de BoulesJeu de boules
Nordic WalkingNordic walking
Outdoor fitnessOutdoor fitness
Sportief wandelenSportief wandelen
ZaalsportConditiesport

Contact

Commissies

Sportcommissie
Contactpersoon buiten fitness:
Lidwien Peet
t: 06-23308494
e: buitenfitness@osv-onderons.nl

Contactpersoon conditiesport
Voor Oosterbeek
Willemien Eissen
t: 026-334 1187
e: conditiesportoosterbeek@osv-onderons.nl

Voor Renkum
Yvonne Wijngaard
t: 0317-31 2479
e: conditiesportrenkum@osv-onderons.nl

Contactpersoon hardlopen
Willem de Vos
t: 06-2082 8557
e: hardlopen@osv-onderons.nl

Contactpersoon jeugdhardlopen
Michiel van Druten
t: 026-472 0427
e: jeugdhardlopen@osv-onderons.nl

Contactpersoon jeu de boules
Jaap Roorda
t: 026-334 0292
e: jeudeboules@osv-onderons.nl

Contactpersoon korfbal
Leo Gerritzen
t: 026-333 8078
e: korfbal@osv-onderons.nl

Contactpersoon nordic walking
Miriam Schröder
t: 026-333 7356
e: nordicwalking@osv-onderons.nl

Contactpersoon sportief wandelen
Joke Deul
t: 026-363 8883
e: sportiefwandelen@osv-onderons.nl

Contactpersoon vrijwiligers
Nel van Ede
e: vrijwilligers@osv-onderons.nl

Contactpersoon walking bootcamp
Gerdine Smit
t: 06-1072 6610
e: ledenadmin@osv-onderons.nl

Redactie de Toorts
e: clubblad@osv-onderons.nl

Vertrouwenspersoon
Maria Verest
t: 06-1225 6056
e: vertrouwenspersoon@osv-onderons.nl

Webmaster
e: webmaster@osv-onderons.nl

Bestuur

Voorzitter
Henk Roelofs
t:
e: voorzitter@osv-onderons.nl

Secretaris
Gerdine Smit (ad interim)
t: 06-10726610
e: secretaris@osv-onderons.nl

Ledenadministratie
Gerdine Smit
t: 06-10726610
e: ledenadmin@osv-onderons.nl

Penningmeester
Nanne Geuzebroek
t: 026-3515583
e: penningmeester@osv-onderons.nl

Secretariaat postbus 122, 6860 AC
OOSTERBEEK
Clubhuis Sportpark Hartenstein
J.J. Talsmalaan 9, 6862 BZ
OOSTERBEEK
tel. 026-3332279

NB. De telefoon wordt alleen
rond sporttijden opgenomen.

Bankrekening

 - Contributies:        NL65 INGB 0005 5524 88   tnv. OSV Onder Ons Sport

 - Algemene zaken:  NL26 RABO 0355 0221 09  tnv. OSV Onder Ons Vereniging

 

Gedragsregels

Onze vereniging heeft een preventief beleid en hanteert gedragsregels voor begeleiders en toetst daarop.
De trainers die met jeugdige leden werken zijn in het bezit van een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Vertrouwenspersoon

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Maria Verest. Het bestuur van Onder Ons heeft gevraagd of ik de functie vertrouwenspersoon ongewenst gedrag van Miriam Schröder wil over nemen. Op deze vraag heb ik ja gezegd.
De functie is mij niet onbekend. Bij loop- en wandelvereniging Pheidippides was ik vele jaren vertrouwenspersoon.  Daar was ik ook trainer van diverse groepen.
Hardlopen zit zo ongeveer in mijn bloed.

Wat is ongewenst gedrag?
Plezier in sporten en ontmoeten is belangrijk. Alle gedrag dat dit plezier in de weg staat is ongewenst. Pesten, agressie, schelden, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag kan hiertoe behoren. Maar ook: wat door de ene persoon als grappig ervaren wordt kan voor de ander kwetsend zijn.
Overal waar meerdere mensen bij elkaar komen, kan ongewenst gedrag ontstaan.


Waarom een vertrouwenspersoon?
Om het sporten voor iedereen zo ontspannen en plezierig mogelijk te laten zijn is het noodzakelijk dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur van Onder Ons aan dat er voor ongewenst gedrag geen plaats is binnen de vereniging.

Wanneer neem je contact met mij op?
Wanneer je niet weet hoe je een situatie met voor jou ongewenst gedrag kunt oplossen. Ik zal naar je verhaal luisteren en desgewenst adviseren en helpen om het samen met jou op te lossen.
Ons gesprek is vertrouwelijk en zonder je toestemming zal ik geen verdere stappen ondernemen.

Hoe neem je met mij contact op?
Je kunt mij mailen(voorkeur) of bellen wanneer je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of als je
tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.
Per e-mail: vertrouwenspersoon@osv-onderons.nl. Mobiel: 06-1225 6056.