Contact

Bestuur

Voorzitter
Hanne Dues
E-mail: voorzitter@osv-onderons.nl

Secretaris
Gerdine Smit (ad interim)
Telefoon: 06-10 72 66 10

Postadres: Postbus 122, 6860AC Oosterbeek
E-mail: secretaris@osv-onderons.nl

Penningmeester
Trudie Smits
E-mail: penningmeester@osv-onderons.nl

Bestuurslid
Gerdine Smit
Telefoon: 06-10 72 66 10
E-mail: ledenadmin@osv-onderons.nl

Ledenadministratie
Wiljanne Davelaar, beheer sportkas
Gerdine Smit, beheer ledenadministratie
Telefoon: 06-10 72 66 10
E-mail: ledenadmin@osv-onderons.nl

Commissies
Het bestuur wordt ondersteund door 2 commissies.
Sportcommissie: deze organiseert binnen de vereniging alles wat met sporten te
maken heeft. De sportcommissie bestaat uit 8 personen (van elke sport die binnen vereniging beoefend wordt heeft één vertegenwoordiger zitting in deze commissie), aangevuld met de 2 leden van ledenadministratie. Voorzitter Sportcommissie: Miriam Schröder
Kantinecommissie: behartigt alle zaken die te maken hebben met beheer, gebruik
en onderhoud van het clubhuis van Onder Ons.
Voorzitter Kantinecommissie: Gerard Hoekema

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onontbeerlijk voor de vereniging. Gelukkig zijn er heel wat leden die zich een of meerdere keren per week/per jaar willen inzetten voor de vereniging.

Maar toch zijn er nog steeds vacatures voor essentiële taken. Belangstelling om wat terug te doen voor de vereniging? Neem dan contact op met de contactpersoon vrijwilligers of met een van de bestuursleden.

Contactpersonen vrijwilligers
Nel van Ede en Gerdine Smit
E-mail: vrijwilligers@osv-onderons.nl