Disclaimer

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder

· OSV Onder Ons: eigenaar en uitgever van de webpagina

· Webpagina: iedere webpagina waarin de OSV Onder Ons een hyperlink naar deze disclaimer opneemt;

· Gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken;

· U: bezoeker of gebruiker van de webpagina;

· Inhoud: teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluid- en/of videofragmenten en/of andere objecten;

· Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken.

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer
· OSV Onder Ons spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

· OSV Onder Ons verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.

· OSV Onder Ons is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

· OSV Onder Ons mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

· Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

· Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al wat u vanuit de webpagina verzendt.

· OSV Onder Ons behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

· U zult OSV Onder Ons, diens vertegenwoordigers, sponsoren en de auteur beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, inclusief kosten ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina.