Locatie

Clubhuis

Sportpark Hartenstein
J.J. Talsmalaan 9, 6862 BZ
OOSTERBEEK
tel. 026-3332279

NB. De telefoon wordt alleen
rond sporttijden opgenomen.