Vertrouwenspersoon

Mag ik mij even voorstellen?

Mijn naam is Maria Verest. Het bestuur van Onder Ons heeft mij gevraagd om de functie van vertrouwenspersoon ongewenst gedrag op me te nemen. Op deze vraag heb ik ja gezegd. Ik ben onafhankelijk en ik ben dan ook geen lid van Onder Ons.

De functie is mij niet onbekend. Bij de voormalige loop- en wandelvereniging Pheidippides was ik vele jaren vertrouwenspersoon.  Daar was ik ook trainer van diverse groepen. Hardlopen zit zo ongeveer in mijn bloed.

Wat is ongewenst gedrag?

Plezier in sporten en ontmoeten is belangrijk. Alle gedrag dat dit plezier in de weg staat is ongewenst. Pesten, agressie, schelden, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander grensoverschrijdend gedrag kan hiertoe behoren. Maar ook: wat door de ene persoon als grappig ervaren wordt kan voor de ander kwetsend zijn.

Overal waar meerdere mensen bij elkaar komen, kan ongewenst gedrag ontstaan.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Om het sporten voor iedereen zo ontspannen en plezierig mogelijk te laten zijn, is het noodzakelijk dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Met het aanstellen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur van Onder Ons aan dat er voor ongewenst gedrag geen plaats is binnen de vereniging.

Wanneer neem je contact met mij op?

Wanneer je niet weet hoe je een situatie met voor jou ongewenst gedrag kunt oplossen. Ik zal naar je verhaal luisteren en desgewenst adviseren en helpen om het samen met jou op te lossen.

Ons gesprek is vertrouwelijk en zonder je toestemming zal ik geen verdere stappen ondernemen.

Hoe neem je met mij contact op?

Je kunt mij mailen(voorkeur) of bellen wanneer je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of als je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.

Per e-mail: vertrouwenspersoon@osv-onderons.nl

Mobiel: 06-12 25 60 56.